Prawo dewizowe
Rozdział 10. Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 43. Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu...

Art. 44. Zmiana ustawy o kontroli skarbowej - W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...

Art. 45. Zmiana ustawy - kodeks celny - W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks...

Art. 46. Zmiana ustawy o pracowniczych programach emerytalnych - W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych...

Art. 47. Zmiana ustawyo funduszach inwestycyjnych - W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o funduszach...

Art. 48. Zmiana ustawy o narodowym banku polskim - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym...

Art. 49. Zmiana ustawy - prawo bankowe - W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo...

Art. 50. Zmiana ustawy - kodeks karny skarbowy - W ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks...

Art. 51. Zmiana ustawy o opłacie skarbowej - W ustawie z dnia 9 września 2000 r. o opłacie...

Art. 52. Zmiana ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartośCI majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł - W ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu...

Art. 53. Zmiana ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się I bankach zrzeszających - W ustawie z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu...

Art. 54. Zmiana ustawyo skutkach wprowadzenia w niektórych krajach członkowskich unii europejskiej wspólnej waluty euro - W ustawie z dnia 25 maja 2001 r. o skutkach...