Prawa autorskie (DMCA)


Administracja witryny Prawnik.CC, zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA), odpowie na każde powiadomienie o naruszeniu praw autorskich i podejmie odpowiednie działania zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

Jeśli uważasz, że Twoje materiały chronione prawami autorskimi zostały niewłaściwie opublikowane na stronach Prawnik.CC i chcesz je usunąć, musisz dostarczyć pisemne dokumenty zgodnie z wymaganiami i procedurami opisanymi na tej stronie.

Ostrzeżenie: Pamiętaj, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone Prawnik.CC (w tym koszty i opłaty prawne), jeśli podasz fałszywe lub zniekształcone informacje o swoich prawach autorskich. Przed złożeniem skargi dotyczącej jakiegokolwiek materiału na stronie Prawnik.CC należy skonsultować się z prawnikiem.

Zasoby informacyjne Prawnik.CC są publicznie dostępne dla użytkowników i działają zgodnie z obowiązującym prawem Polska.

Zarząd Prawnik.CC nie kontroluje ani nie ponosi odpowiedzialności za informacje publikowane przez użytkowników na stronie Prawnik.CC. Wszystkie informacje na stronie są publikowane przez zarejestrowanych użytkowników niezależnie, bez żadnej kontroli ze strony osób trzecich, co jest zgodne z powszechnymi światowymi praktykami publikowania informacji w Internecie. Administracja strony Prawnik.CC nie ma technicznych ani innych możliwości kontrolowania działań użytkowników.

Administracja strony Prawnik.CC sprzeciwia się naruszaniu praw autorskich na stronie Prawnik.CC. W związku z tym, jeśli jesteś posiadaczem wyłącznych praw, w tym:

  • Wyłączne prawo do powielania;
  • Wyłączne prawo do publicznego wyświetlania;
  • Wyłączne prawo do publicznego udostępniania materiałów;

Jeśli Twoje prawa są w jakikolwiek sposób naruszane poprzez korzystanie z witryny Prawnik.CC, wyślij wiadomość do naszego działu obsługi skarg (w formacie elektronicznym) zgodnie z naszymi zaleceniami wyszczególnionymi poniżej.

Email dla skarg: [email protected]

Ważne: Upewnij się, że w wiadomości e-mail zawierającej reklamację (w przeciwnym razie Prawnik.CC zastrzega sobie prawo, a Ty zgadzasz się nie rozpatrywać reklamacji) następujące pełne informacje:

  1. Informacje o przedmiocie praw autorskich, który Twoim zdaniem został naruszony na stronie Prawnik.CC: 1.1. Nazwa produktu lub utworu: w języku rosyjskim i Polska. 1.2. Oficjalna strona produktu lub utworu lub źródło tekstu w Internecie. 1.3. W przypadku osób prawnych / posiadaczy praw do publikacji elektronicznych / programów komputerowych / baz danych: kopia państwowego dokumentu rejestracyjnego. 1.4. W przypadku osób prawnych/posiadaczy praw do audio i wideo: certyfikat licencyjny (zeskanowana kopia). 1.5. W przypadku osób prawnych/posiadaczy praw do fotografii i obrazów: dokument potwierdzający własność lub prawa autorskie do obrazu.

  2. Dane posiadacza praw: 2.1. Pełna nazwa podmiotu prawnego lub dane paszportowe osoby fizycznej. 2.2. Adres pocztowy (jeśli adres prawny i adres pocztowy nie są zgodne, obowiązkowe jest podanie adresu prawnego). 2.3. Strona internetowa posiadacza praw w Internecie. 2.4. Licencja na prowadzenie działalności (jeśli działalność podlega licencjonowaniu zgodnie z prawem danego kraju). 2.5. Osoba kontaktowa posiadacza praw (imię i nazwisko, stanowisko, telefon, e-mail).

  3. Dane skarżącego: 3.1. Imię i nazwisko. 3.2. Stanowisko. 3.3. Telefon. 3.4. E-mail. 3.5. Kopia upoważnienia do działania w imieniu posiadacza praw (nie jest wymagane, jeśli osoba składająca skargę jest dyrektorem firmy posiadającej prawa).

  4. Dane dotyczące skargi: 4.1. Adres strony internetowej zawierającej domniemane naruszenie praw posiadacza praw. Link musi mieć następujący format: https://prawnik.cc/XXXXX 4.2. Szczegółowy opis domniemanego naruszenia praw posiadacza praw.

  5. Oświadczenie o zasadności działań (wypełnione odręcznie i przesłane jako zeskanowana kopia). Obowiązkowe dla każdej skargi.

Ważne: Dział rozpatrywania skarg (w tym administracja i zarząd) witryny Prawnik.CC nie będzie rozpatrywać następujących rodzajów skarg, a posiadacz praw akceptuje to:

Jeśli materiał wideo, którego publikacja rzekomo narusza prawa posiadacza praw, znajduje się fizycznie w zasobach stron trzecich, takich jak fb.com, youtube.com, video.bigmir.net, rutube.ru, video.online.ua, video.mail.ru, truba.com, vimeo.com lub innych podobnych usługach przechowywania plików wideo, i jest osadzony tylko jako kod strumieniowania wideo na stronie witryny Prawnik.CC.

W tym przypadku Prawnik.CC nie narusza żadnych praw autorskich w odniesieniu do takiego materiału wideo, ponieważ Prawnik.CC nie ma żadnego związku z dystrybucją takiego wideo, a jedynie wyświetla publicznie dostępne informacje (podobnie jak robią to wyszukiwarki), które są rozpowszechniane w zasobach stron trzecich.

Jeśli taki materiał wideo narusza prawa posiadacza praw, posiadacz praw musi skontaktować się z oryginalnym źródłem i usunąć wideo, które narusza jego prawa na stronie hostingu wideo.

Po usunięciu pliku wideo z witryny hostującej wideo, zostanie on automatycznie usunięty (bez żadnej interwencji) z witryny Prawnik.CC.

W takim przypadku nie ma sensu domagać się usunięcia jakiegokolwiek filmu z witryny Prawnik.CC, ale należy skontaktować się z oryginalną witryną, która dystrybuuje film. Prawnik.CC zapewni link pod każdym plikiem wideo, który przekieruje do oryginalnej strony, z której wideo jest nadawane i gdzie właściciel praw powinien kierować swoje skargi. Zaoszczędzi to wiele czasu naszemu działowi rozpatrywania skarg i właścicielowi praw.