Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Rozdział 9. Zabezpieczenie I zajęcie przedmiotów

Art. 48. Tymczasowe zabezpieczenie I zajęcie przedmiotów - § 1. Policja i inne organy uprawnione do prowadzenia czynności...